Slå en signal på 0703 770836. Vi bokar en tid..  Jag kommer till platsen, tittar och lyssnar efter dina önskemål.. Jag anger ett pris. Efter en tid lämnar jag ett trädgårdsförslag till dig.. Det kan se ut som exemplen här nedan.. Du hittar en ikon under rutan till höger. Här finns en checklista som du fyller i inför ett besök.

loading...

TRÄDGÅRDSDESIGN
- Funktionsplan 
Jag gör besök i din trädgård. Tillsammans går vi igenom vad du vill använda  trädgården till.  Du får en funktionsplan.

- Illustrationsplan 
Utifrån funktionsplan och skisser får du en illustrativ, färglagd översikt över det förslag som vi genom resonemang kommit fram till.

- Växtlista 
Du kan kan även begära en växtlista med svenska och vetenskapliga namn, antal växter och placering av dem.
- Skötselplan 
Den sträcker sig över årets fyra årstider. När gör du vad med dina växter, och hur?


TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING/
TRÄDGÅRDSINSPIRATION
 

Jag gör ett besök hos dig. Du får tips och idéer på vad du kan göra med din nya eller gamla trädgård.

Pris per timme är 750 kr + moms. Priset anges på plats beroende på vilken insats som önskas. 
Klicka på ikonen nedan för "Ny kund".

RABATTSKISS/PLAN
Kanske vill du ha ett tema;
Insektsgynnande, medelhav, japaninspirerande, en färgsättning, fantasieggande blad, vintergrön mm

 

 
FUNKTIONS-PLAN
Ett förslag över vad trädgården
ska ha för platser och     användningsområden.

   

ILLUSTRATIONSPLAN
En tydlig översikt där olika symboler står för en idé och/eller förslag


 

BLOMSTERGLÄDJE OCH RABATTER
Skapa former och fyll rabatterna med växtkraftiga arter som trivs just i din växtzon.
EN PORTAL
Den skapar spänning - du lämnar något bakom dig och kliver in i något nytt och spännande. 


SIKTLINJER
Känn friheten - låt din blick få söka sig iväg. Tänk även på hur viktigt det är att siktlinjerna från dina fönster  ger dig upplevelser.

VACKRA BLADVERK
Perukbuske (cotinus coggygria 'Purpurea´) med purpurfärgade, runda blad. Vackert som en accent bland andra gröna bladväxter.

MARKTÄCKARE
Alunrot (heuchera). Den  döljer naken jord men är även fin på att konkurrera ut ogräset. Den finns i en rad olika färger.