2016 > 07

Just nu blommar den här lilla, sköna rosen som fått sitt namn efter den mördade Fair Rosmund. Hon mördades 1176 av Henrik II:s svartsjuka drottning. Hennes grav skulle, på kungens inrådan alltid smyckas med hennes älsklingsros. 
Ibland kan den återfalla i sin färg till Rosa gallica 'Officinalis' och blir då helt röd, men behåller sin gula ståndarkrans. Det här exemplaret har en blomsterälskande trädgårdskund själv dragit fram i sitt lilla växthus och skänkt till mig.

Läs hela inlägget »